• Doświadczenie
  16 lat doświadczenia
  Ponad 150 wykonanych biznesplanów
 • Profesjonalizm
  100 % zgodności z wytycznymi banków
  Analiza finansowa w edytowalnym arkuszu excell
 • Terminowość
  Krótkie terminy
  Realizacja zleceń w trybie 72 h ekspres
 • Działamy w całej Polsce
  Obsługujemy wszystkie branże
  Binzesplany dla każdego rodzaju inwestycji
 • ZAPRASZAMY
  500 129 540
  biuro@ebiznesplany.pl

WYBIERZ OPCJĘ DLA SIEBIE
Biznesplan
Mini
3 500 PLN
Biznesplan
Standard
6 900 PLN
Biznesplan
Premium
7 900 PLN
UWAGA: Nie podejmujemy się nowych projektów z funduszy UE !!!

Biznesplan Mini jest wykonywany najczęściej przy wnioskowaniu o kredyt obrotowy lub przedłużeniu okresu kredytowania.

W skład opcji mini wchodzi:
 • Historia i opis działalności,
 • Opis produktów i usług,
 • Analiza finansowa obejmująca prognozy:
  • rachunku wyników,
  • bilansu,
  • rachunku przepływów pienieżnych,
  • harmonogram spłaty kredytów.
Czas realizacji 4 dni robocze, w trybie ekspres 48h.
Biznesplan Standard jest najczęściej załącznikiem do wniosku o kredyt inwestycyjny.

W skład opcji Standard wchodzi:

 • Historia i opis działalności,
 • Kadra Zarządzająca
 • Opis produktów i usług,
 • Charakterystyka branży
 • Analiza konkurencji
 • Promocja i dystrybucja
 • Odbiorcy i dostawcy
 • Stopień przygotowania inwestycji
 • Opis lokalizacji inwestycji
 • Nakłady i źródła ich finansowania
 • Harmonogram realizacji inwestycji
 • Analiza SWOT
Analiza finansowa obejmująca prognozy:
 • kształtowania się kapitału obrotowego,
 • amortyzacji,
 • wypłat i spłat kredytów i pożyczek,
 • rachunku wyników,
 • bilansu,
 • rachunku przepływów pienieżnych,
 • progu rentowności
 • wskaźników finansowych
 • EBIDTA
 • NPV i IRR

Czas realizacji 10 dni roboczych, w trybie ekspres 6 dni roboczych.
Biznesplan Premium posiada rozbudowaną analizę wrażliwości i jest udostępniany Zamawiającemu z
automatycznym arkuszem excell.


W skład opcji Premium wchodzi:

 • Historia i opis działalności,
 • Kadra Zarządzająca
 • Opis produktów i usług,
 • Charakterystyka branży
 • Analiza konkurencji
 • Promocja i dystrybucja
 • Odbiorcy i dostawcy
 • Stopień przygotowania inwestycji
 • Opis lokalizacji inwestycji
 • Planowane nakłady i źródła ich finansowania
 • Harmonogram realizacji inwestycji
 • Analiza SWOT
Analiza finansowa obejmująca prognozy:
 • kształtowania się kapitału obrotowego,
 • amortyzacji,
 • wypłat i spłat kredytów i pożyczek,
 • rachunku wyników,
 • bilansu,
 • rachunku przepływów pienieżnych,
 • progu rentowności
 • wskaźników finansowych
 • EBIDTA
 • NPV i IRR
 • Analiza wrażliwości

Czas realizacji 15 dni roboczych, w trybie ekspres 8 dni roboczych.